ෆෝරමය ගැන.

ලිනක්ස් ලංකා මගින් කරන දැනුම්ඳිම් ගැන දැනගන්න මෙතන බලන්න.
Linux lanka announcement

ෆෝරමය ගැන.

Postby root » Thu Jul 18, 2013 5:51 am

ආයුබෝවන් හැමෝටම.
ෆෝරමයේ මොකක් හරි අඩු පාඩුවක් තියෙනව නම් දැනුම් දෙන්න. කාට හරි හිතෙනව නම් ෆෝරමයට අලුතින් catogory එකක් එකෙතු වෙන්න හරි වෙනස් කමක් සිදු වෙන්න හරි ඕන නම් ඒ ගැන දැනුම් දෙන්න
  • 0

User avatar
root
Site Admin
 
Posts: 83
Joined: Mon Jul 15, 2013 3:46 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Return to Announcement

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron