ටර්මිනල් එකෙන් නෙට්වර්ක් ට්‍රැෆික් බලමු.

පොඩි පොඩි වැඩ කැලි ගැන දැනගන්න.

ටර්මිනල් එකෙන් නෙට්වර්ක් ට්‍රැෆික් බලමු.

Postby madterminal » Thu Jul 18, 2013 8:45 pm

හරි අපි බලමු කොහොමද ලිනක්ස් ටර්මිනල් එකේ ඉඳන් නෙට්වර්ක් ට්‍රැෆික් එක බලා ගන්නෙ කියල. මුලින්ම සුට්ටි වැඩසටහනක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන මෙන්න මේ කමාන්ඩ් කැල්ල ටර්මිනල් එකේ රන් කරවන්න.

sudo apt-get install nload

Image

මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවර උනාම nload කමාන්ඩ් එක ටර්මිනල් එකේ රන් කරන්න එතකොට නෙට්වර්ක් ටැෆික් එක බලා ගන්න පුලුවන් . :D :D :D :D :P

දැන් බලමු මේකෙ තව වැඩ ටිකක්.
1.අපිට පුලුවන් මේකෙන් අපිට ඕන කරන නෙට්වර්ක් එකක ට්‍රැෆික් එක බලා ගන්න පුලුවන්.
nload කමාන්ඩ් එක ඉදිරියෙන් අවශ්ය නෙට්වර්ක් එකේ නම දෙන්න.
උදාහරණ.
nload 127.0.0.1 (ලොකල්හොස්ට් එක)
nload ppp0 (ඩොංගල් එක්)

2. එකම වින්ඩෝ එකේ ගොඩක් නෙට්වර්ක් වල ට්‍රැෆික් එක පාරට බලාගන්න -m භාවිතා කරන්න.
nload -m 127.0.0.1 ppp0

3.එක පෙන්නන ඒකකය මාරු කරන්න පුලුවන්. -u
nload -u -h ppp0
-u ට පසු ඒකකය යොදන්න.
h - bits/s (Defualt) ,
k - kBits/s,
m- Mbits/s.
  • 0

Image
madterminal
 
Posts: 2
Joined: Thu Jul 18, 2013 6:50 am
Location: Galle
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Re: ටර්මිනල් එකෙන් නෙට්වර්ක් ට්‍රැෆික් බලමු.

Postby sudu pusa » Thu Jun 19, 2014 9:31 am

එලකිරි මචෝ ;)
  • 0

sudu pusa
 
Posts: 12
Joined: Wed Jun 18, 2014 12:10 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Re: ටර්මිනල් එකෙන් නෙට්වර්ක් ට්‍රැෆික් බලමු.

Postby iluminux » Sat Feb 16, 2019 10:33 pm

:o
sudu pusa » Thu Jun 19, 2014 9:31 am wrote:එලකිරි මචෝ ;)
  • 0

iluminux
 
Posts: 1
Joined: Sat Feb 16, 2019 10:26 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0


Return to Tips & Tricks

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron