සුදු පූ

අලුතින් එකතු උන අය තමන් ගැන පොඩි විස්තරයක් එහෙම දැම්මොත් හොඳයි නේද?

සුදු පූ

Postby sudu pusa » Thu Jun 19, 2014 9:33 am

මං ඇවිල්ලා මේකට අලුත් පොරක්මි :D
රෙඩ්හැට් ලෝබියෙකු වූ මා කල්හි එහිම එල්බ ගමි 8-)
  • 0

sudu pusa
 
Posts: 12
Joined: Wed Jun 18, 2014 12:10 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Return to Member Introductions

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron