බොහෝම ස්තුතියි

අලුතින් එකතු උන අය තමන් ගැන පොඩි විස්තරයක් එහෙම දැම්මොත් හොඳයි නේද?

බොහෝම ස්තුතියි

Postby dbhathi » Thu Apr 20, 2017 10:09 pm

මම විදේශිය කම්ප්ස් එකක උපාධි පාඨමාලාවක් හදාරන කෙනෙක්. අපිට සින්හල IT Tutorial එකක වටිනාකම කියලා නිමකරන්න බෑ. ඔයගෙ shell programming ලිපි පෙල exam එකට පඩම් කරමින් සිටිම්. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි මේ කරන උපකාරයට. ඉදිරියට තව තවත් සින්හල IT Tutorials අපි වෙනුවෙන් කරන්න ඔයාට හෑකිවෙවා.
  • 0

dbhathi
 
Posts: 1
Joined: Thu Apr 20, 2017 9:48 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Re: බොහෝම ස්තුතියි

Postby root » Wed May 17, 2017 10:10 pm

thanks
  • 0

User avatar
root
Site Admin
 
Posts: 83
Joined: Mon Jul 15, 2013 3:46 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Re: බොහෝම ස්තුතියි

Postby ushan » Tue Jul 11, 2017 1:15 pm

thanx dear
  • 0

ushan
 
Posts: 1
Joined: Tue Jul 11, 2017 11:43 am
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0


Return to Member Introductions

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron