නිතර වැදගත් වන ලිනක්ස් වල ports

ලිනක්ස් ගැන තියන tutorials බලන්න මෙහාට එන්න.

නිතර වැදගත් වන ලිනක්ස් වල ports

Postby root » Fri Jul 03, 2015 11:38 pm

port අංක යනු පණිවිඩ යැවීමේ හා ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේදී යොදාගන්නා තොරතුරු කොටසකි. බොහෝ විට මේවා TCP/IP connections වලදී භාවිතා කරණු ලබයි.
Port numbers range එක 0 සිට 65535 දක්වා විහිදී ඇත. මේ පරාසය තුල 0 සිට 1023 දක්වා ඇති පරාසය default port ලෙස භාවිතා වේ. default ports යනු ftp,ssh වැනි සේවා සදහා යොදාගෙන ඇති ports numbers ය.

nano /etc/services යන කමාන්ඩ් එක මගින් අපට සියලුම port numbers ටික බලාගැනීමට හැකිය.

ඉතා වැදගත් වන port numbers.

Image
  • 0

User avatar
root
Site Admin
 
Posts: 83
Joined: Mon Jul 15, 2013 3:46 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Return to Linux Tutorials

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron