දවසේ ලිනක්ස් කමාන්ඩ් එක command 002 (apropos)

ලිනක්ස් ගැන තියන tutorials බලන්න මෙහාට එන්න.

දවසේ ලිනක්ස් කමාන්ඩ් එක command 002 (apropos)

Postby root » Sat Jan 04, 2014 9:27 pm

ඔන්න අද දෙවනි දවස ඒ කියන්නෙ දෙවනි ලිනක්ස් කමාන්ඩ් එක ගැන ඉගෙන ගන්න දවස.

apropos

මේ කමාන්ඩ් එක ඒ තරම් දුරට භාවිතාවක් නෑ කියල හිතෙන තරම්.මේක භාවිතා කරනව අඩුයි කියලයි මට හිතෙන්නෙ.
මේකෙන් කරන්න පුලුවන් man pages (manual pages කියන එක තමයි කෙටියෙන් man pages කියල හදුන්වන්නෙ.) වල තියන අදාල දේවල් හොයා ගන්න.
තවත් පැහැදිලි කරොත් මෙහෙමයි. ලිනක්ස් කමාන්ඩ් වල භාවිතා හා යෙදුම් පිළිබද විස්තර තියෙන්නෙ man pages කියල හදුන්වන document එකක. අපට ඒක තුලින් යම්දෙයක් සොයා ගන්න apropos කමාන්ඩ් එක භාවිතා කරන්න පුලුවන්. හරියට sql like query එකකින් data fetch කරනව වගේ අපි හොයන දේට උචිත සියලු දේ අපට පෙන්වා දෙනව


භාවිතා වන ආකාර

apropos keywords

උදාහරණ.

apropos pstree pstree කමාන්ඩ් එක සම්බන්ධ සියලු විස්තර දර්ශනය කරයි.
apropos apt-get apt-get කමාන්ඩ් එක සම්බන්ධ සියලු විස්තර දර්ශනය කරයි.

මේ කමාන්ඩ් එකේ මීට වඩා කියන්න දෙයක් නෑ හරි ලේසියි එහෙනම් හෙට මුනගැහෙමු ආයෙ.
  • 0

User avatar
root
Site Admin
 
Posts: 83
Joined: Mon Jul 15, 2013 3:46 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Return to Linux Tutorials

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest