ලිනක්ස් වලදී C++ හා C

code ලියන හැටි ඉගෙන ගන්න මෙහාට එන්න.

ලිනක්ස් වලදී C++ හා C

Postby root » Tue Jul 16, 2013 9:19 pm

Image

අපි බලමු කොහොමද c++ වැඩසටහනක් ලිනක්ස් වලදි රන් කරන්නෙ කියල මුලුන්ම අපි c++ compiler එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. ඔයාල ටර්මිනල් එක open කරල මේ command දෙක රන් කරන්න.(ubuntu වලදී)

sudo aptitude install build-essential Or sudo apt-get install build-essential

sudo apt-get install g++

දැන් අපි පොඩි වැඩසටහනක් ලියල බලමු.
ටෙක්ස් document එකක් අරන් මෙන්න මේ විදියට ලියල extension එක .cpp විදියට ඒ file එක සේව් කරගන්න.


/**********************************************************************/
#include <iostream>

int main()
{
std::cout<<"Hello Welcome LinuxLanka.com " <<std::endl;
return 0;
}

/**********************************************************************/

දැන් ටර්මිනල් එකෙන් යන්න file එක තියෙන තැනට ගිහින් මෙන්න මෙහෙම ටයිප් කරන්න.

g++ myprogramm.cpp -o mytest

මෙතන myprogramm කියන්නෙ මම සේව් කරගනිපු file එකේ නම අන්තිමට තියෙන mytest කියන එකට ඔයාල කැමති නමක් දෙන්න(හැබැයි ඒක මතක තියාගන්න).
දැන් වැඩසටහන compile වෙලා ඉවරයි ඊළඟට කරන්න තියෙන්නෙ මේක රන් කරගන එක.රන් කරන්න මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එක ටර්මිනල් එකේදි රන් කරන්න

./mytest

දැන් ඔයාලට result එක පෙනෙයි Hello Welcome LinuxLanka.com කියල. හැබැයි මේක කරන්න මේ තරම් දඟලන්න ඕන නෑ
Code::Blocks http://www.codeblocks.org/
වගේ ide එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තහම වැඩේ ලේසියි.

දැන් බලමු කොහොමද C වලින් ලියපු එකක් රන් කරගන්නෙ කියල පහල තියෙනව වැඩසටහන කලින් වගේ සේව් කරගන්න හැබැයි extension එක .c කියලයි තියෙන්න ඕන.

මුලින්ම මේක කම්පයිල් කරමු. මෙන්න කමාන්ඩ් එක

cc -c my.c

my.c කියන්නෙ මම save කරගනිපු file එක.මේ කමාන්ඩ් එක රන් කරහම හැදෙන්නෙ Object file එකක්. ඒක executable file එකක් කරගන්න ඕන අපට රන් කරල බලන්න.එහෙම කරගන්න කමාන්ඩ් එක තමයි පහල තියෙන්නෙ.

cc -o my my.c

මෙතන my කියන්නෙ executable file එක හැදෙන්න ඕන නම. my.c කියන්නෙ අපේ වැඩසටහනේ නම.දැන් executable file එක රන් කරන්න, මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එක රන කරන්න.

./my

ඔයාලට කලින් එකේ වගේම result එකක් දැකගන්න පුලුවන් වෙයි.
  • 0

User avatar
root
Site Admin
 
Posts: 83
Joined: Mon Jul 15, 2013 3:46 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Return to Programming Tutorials

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron