රාස්බෙරි පයි

පොඩි පොඩි ලිනක්ස් ගැජමැටික් ගැන දැනගන්න.

රාස්බෙරි පයි

Postby root » Tue Jul 16, 2013 9:45 pm

රාස්බෙරි පයි කියල හදුන්වන්නෙ ලිනක්ස් මගින් දුවන පොඩි කම්පියුටර් එකකට මේකෙ ප්‍රමාණය අඟල් 3*2 වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනව. කම්පියුටරයක් කියල කිව්වට නිකන් පරිපථ කෑල්ලක් තමයි තියෙන්නෙ. usb,ethernet,HDMI,video out,audio out ඔක්කොම වගේ මේකෙ තියෙනව මෙමරි එකට තියෙන්නෙ memory chip එකක්.

Image
  • 0

User avatar
root
Site Admin
 
Posts: 83
Joined: Mon Jul 15, 2013 3:46 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Re: රාස්බෙරි පයි

Postby sudu pusa » Thu Jun 19, 2014 9:44 am

සුපිරි පයි එකක් 8-)
  • 0

sudu pusa
 
Posts: 12
Joined: Wed Jun 18, 2014 12:10 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0


Return to Mobile Device

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron