මෙන්න avast virus guard එක ඔබේ ubuntu එකටත්

free හා open source සොෆ්ට්වෙයාර් ගැන කතා කරන්න. ඉගෙනගන්න.

මෙන්න avast virus guard එක ඔබේ ubuntu එකටත්

Postby kunju » Mon Dec 15, 2014 3:04 pm

මෙන්න මේ link එකට ගිහින් Download කර ගන්න.

http://linux.softpedia.com/get/Security ... 3586.shtml

INSTALL කර ගන්නේ මෙහෙම :?:

මුලින්ම Download කර ගත් ස්තානයට යන්න. මගෙනම්,

cd /home/kunju/Download

කොකටත් හොදයි කියල වෙනස් කරගමු

sudo chmod 777 avast-linux-home-edition-1.3.0.deb

INSTALL කරගන්න විදිය බලමු

sudo dpkg -i avast-linux-home-edition-1.3.0.deb

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  • 0

kunju
 
Posts: 3
Joined: Fri Nov 14, 2014 3:18 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Re: මෙන්න avast virus guard එක ඔබේ ubuntu එකටත්

Postby root » Thu Dec 18, 2014 8:21 am

elaz
  • 0

User avatar
root
Site Admin
 
Posts: 83
Joined: Mon Jul 15, 2013 3:46 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0


Return to Open Source Softwares

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron