ලිනක්ස් වල play කරමු.

පොඩි පොඩි විනෝද වෙන්න පුලුවන් දේවල් දේවල් බෙදා හදා ගන්න.

ලිනක්ස් වල play කරමු.

Postby root » Tue Jul 16, 2013 10:17 pm

Image

අපි windows වල play කරන ගොඩක් ගේම්ස් linux වලත් රන් කරන්න පුලුවන් ගොඩක් ලේසියෙන්.මුලින්ම කරන්න ඕන playon linux කියන application එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. මේ අඩවියට ගිහින් පුලුවන්.

http://www.playonlinux.com

Image

මම නම් කෙලින්ම ubuntu software center එකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නව.

Image

දැන් Applications << Games වලට ගිහින් playon linux ඕපන් කරල install click කරල තමන් කැමති එකක් ඉන්ස්ටෝල් කර ගන්න . :D

Image

Image
  • 0

User avatar
root
Site Admin
 
Posts: 83
Joined: Mon Jul 15, 2013 3:46 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Return to Gaming / Multimedia / Entertainment

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron