කරදර වෙන්නෙ නැතිව ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න

free හා open source සොෆ්ට්වෙයාර් ගැන කතා කරන්න. ඉගෙනගන්න.

කරදර වෙන්නෙ නැතිව ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න

Postby root » Sat Jul 20, 2013 9:12 pm

Ninite

Ninite කියන්නෙ කරදර වෙන්නෙ නැතුව ලිනක්ස් වලට applications ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හදල තියන පොඩි වැඩසටහනක්.කරන්න තියෙන්නෙ පහල තියෙන ලින්ක් එකට ගිහින් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන apps ටික තෝරල get installer Button එක ඔබන්න දැන් ඩේබ් එකක් Download වේවි ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. වැඩේ ලේසියෙන්ම උනා නේද? :D :P :evil:

http://ninite.com/linux/

  • 0

User avatar
root
Site Admin
 
Posts: 83
Joined: Mon Jul 15, 2013 3:46 pm
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Reputation: 0

Return to Open Source Softwares

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

cron